topEtusivuPå svenskaIn englishYhteystiedot
SOVITTELU

Rikosasioiden sovittelu
Koulusovittelu
Työyhteisösovittelu
Monikulttuurinen sovittelu
Perheasioiden sovittelu
Läheissovittelu
Ympäristöasioiden sovittelu
Kansainvälinen sovittelu
Tuomioistuinsovittelu
reunus

logo TUOMIOISTUINSOVITTELU

Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa eli tuomioistuinsovittelua koskeva laki tuli voimaan vuoden 2006 alusta. Menettelyssä tuomioistuimen tuomari toimii sovittelijana. Sovittelun edut verrattuna perinteiseen riita-asioiden tuomioistuinkäsittelyyn ovat menettelyn joutuisuus, halpuus ja osapuolten oikeus koko menettelyn ajan hallita asiaa ja määrätä itse synnytettävän sovinnon sisällöstä. Sovittelun kohteena olevassa asiassa tarvittavan asiantuntemuksen turvaamiseksi sovittelija voi käyttää avustajaa. Sovittelu on luottamuksellista; sovittelija ei saa käsitellä tuomarina oikeudenkäynnissä asiaa, jossa hän on toiminut sovittelijana.

Tuomioistuinsovittelussa noudatetaan modernin sovitteluliikkeen fasilitatiivisen sovittelun oppeja. Se eroaa radikaalisti oikeudenkäynnistä. Tämän vuoksi alkuinformaatio, erilliset alkuhaastattelut ja luova sovittelu ovat olennaisen tärkeitä. Sopimuksessa pitää myös voida sopia seurannasta, jos tarve vaatii. Myös tuomioistuinsovittelussa oppiminen on keskeinen avain ratkaisun löytämiseksi. Tässä menettelyssä tulee konkreettisesti esille Christien lausuma, että totuus on suhteellista. Sovittelumenettelyssä ei haetakaan lainmukaista ratkaisua riitaan vaan ratkaisua, jonka asianosaiset synnyttävät ja kokevat oikeaksi ja kohtuulliseksi. Lain toteutumisen seurannassa on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota siihen, ettei sen virheellisellä soveltamisella luoda käräjäoikeuksiin laiton kevennetty oikeudenkäyntimenettely. Oikeudenkäynti perustuu kokonaan menneen ajan tapahtumiin. Tuomioistuinsovittelussa haetaan ratkaisua, joka lopettaa riidan ja jonka kanssa voidaan elää tulevaisuudessa. Toimivaa tuomioistuinsovittelua voidaan kutsua oppivaksi oikeudeksi.

Katsomme, että tällä lailla eduskunta viestittää, että yhteiskunnassa konfliktit on ensisijassa ratkaistava sovittelemalla aina tuomioistuimia myöten ja että oikeudenkäynti on vasta viimesijainen ratkaisukeino.