topEtusivuPå svenskaIn englishYhteystiedot
SOVITTELU

Rikosasioiden sovittelu
Koulusovittelu
Työyhteisösovittelu
Monikulttuurinen sovittelu
Perheasioiden sovittelu
Läheissovittelu
Ympäristöasioiden sovittelu
Kansainvälinen sovittelu
Tuomioistuinsovittelu
reunus

logo RIITA- JA RIKOSASIOIDEN SOVITTELU

Jos jokin menee rikki, se pitää korjata. Rikoksen yksilöllisesti parhaana seuraamuksena sekä uhrin että tekijän kannalta katsottuna on vain harvoin tuomitseminen.

Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta tuli voimaan vuoden 2006 alusta ja lain toteuttaminen käytännössä alkoi 1.6.2006. Lailla laajennettiin rikossovittelu koko maahan. Sovittelutoiminnan järjestämisestä ja kustannuksista vastaa valtio kuntien ja muiden järjestäjätahojen kanssa solmittavien toimeksiantosopimusten mukaan. Rikossovittelulla tarkoitetaan maksutonta palvelua, jolla rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille järjestetään mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, käsitellä rikoksesta uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi.

Rikossovittelu säästää yhteiskunnan varoja. Sillä on havaittu olevan inhimillistä merkitystä rikosasian osapuolille ja kasvatuksellista merkitystä erityisesti nuorille rikoksentekijöille. Parhaimmillaan rikossovittelu lieventää ja poistaa rikoksen aiheuttamia henkisiä ja aineellisia haittoja ja ehkäisee rikoksen uusimista. Rankaiseminen ja sovittelu eivät ole vakavammissa rikoksissa toistensa poissulkevia vaan rinnakkaisia. SSF:n pyrkimyksenä on, että sovittelua ryhdytään käyttämään psyykkisten seurausten lieventämiseksi myös vakavissa rikoksissa ja perheväkivaltatilanteissa. Nykyinen valtion kurinpitoon perustuva rikosoikeudenkäyntimenettely ei takaa uhrille oikeusturvaa ja hänen traumansa käsittelyä. Tekijän ja uhrin välinen sovittelu olisi saatava osaksi rikosprosessia tai sitä edeltäväksi taikka sen jälkeiseksi menettelyksi. SSF pyrkii myös vaikuttamaan valtiovaltaan niin, että Suomi esimerkkimaana huolehtisi siitä, että rikoksen uhrin asemaa rikosoikeudenkäynnissä parannetaan koko EU:n alueella.

SSF:n seminaari LÄHISUHDEVÄKIVALLAN SOVITTELUN MONET TULKINNAT toteutui 29.4.2014 Helsingin Malminkartanossa. Puheenjohtaja Timo Pehrmanin alustusesityksen avaat tästä.

Dosentti Juhani Iivari opettaa Helsingin yliopistossa sosiaalitieteiden laitoksella restoratiivisen oikeuden perus/johdantokurssin 28 tuntia (4 op) syksyllä ja keväällä restoratiivisen oikeuden syventätävien opintojen kurssin 28 tuntia (4 op). Tämän lisäksi hän opettaa syksyllä 2013 Päijät-Hämeen kesäyliopistossa Helsigin yliopiston restoratiivisen oikeuden perus/johdantokurssin 28 tuntia (4 op). Kaikki nämä kurssit on tarkoitettu yhteiskuntapolitiikan, sosiaalityön, valtio-opin, teologisen etiikan ja rikosoikeuden opiskelijoille. Restoratiivisen oikeuden syventävien opintojen kurssilla saa mm. viimeisintä tutkimustietoa lähestymistavasta eri puolilta maailmaa, mutta myös viimeaikaisen vilkkaan keskustelutiedon restoratiivisen oikeuden ajankohtais- ja keskustelukysymyksistä. Syventäviin opintoihin liittyy myös käytännön sovitteluharjoittelu sen erilaisissa viitekehyksissä dialogisin menetelmin.

Dosentti Henrik Elonheimo puolestaan vetää Rikosten sovittelu ja restoratiivinen oikeus -kurssia Tampereen yliopiston Oikeustieteenlaitoksessa Oikeussosiologian ja kriminologian perusopintojaksolla.

Tietoa rikos- ja riita-asioiden sovittelusta ja yhteystiedot Suomen rikossovittelutoimistosta löydät täältä.

Kirjallisuutta:

Elonheimo Henrik (2010) Nuorisorikollisuuden esiintyvyys, taustatekijät ja sovittelu. Väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja, Sarja C, osa 299. Turku: Turun yliopisto.

Iivari Juhani (2010) Oikeutta oikeuden varjossa – Rikossovittelun täytäntöönpanon arviointitutkimus, THL:n raportti 5/2010.

Elonheimo Henrik (2004) Restoratiivinen oikeus ja suomalainen sovittelu. Oikeus, 2/2004, 179-199.

Flink Aune & Iivari Juhani (2004) Lähisuhdeväkivalta sovittelussa. Tutkimus- ja kehittämishankkeen realistinen arviointi. STAKESin sosiaalipalveluiden evaluaatioryhmä Finsoc, arviointiraportteja 5/2004.