Suomen Sovittelufoorumi ry:n hallituksen yhteystiedot ja kokousajat

Suomen Sovittelufoorumi ry

Hallituksen puheenjohtaja 2019

Pirkko Hämäläinen
Suurlähettiläs
pirkkomha@gmail.com

Hallituksen jäsenet

Antti Heikinheimo
Hallituksen varapuheenjohtaja
Laamanni, käräjätuomari, tuomioistuinsovittelun asiantuntija
antti.heikinheimo@sovittelijat.fi

Leena Saarela
Hallituksen sihteeri
Työyhteisösovittelija, kouluttaja
leena.saarela@sovittelumestarit.fi

Jonna Linnanahde
Jäsenasioista vastaava
Työyhteisösovittelija, kouluttaja, varhaiskasvatuskentän sovittelun asiantuntija
jonna.linnanahde@gmail.com

Hannu Ahtinen
Työyhteisösovittelija
hannu.ahtinen@gmail.com

Birgit Autere
Ulkoasiainneuvos
birgit.autere@formin.fi

Maija Gellin
VERSO-ohjelma, ohjelmajohtaja Varhaiskasvatus- ja opetuskentän sekä työyhteisöjen sovittelun asiantuntija
maija.gellin@sovittelu.com

Mika Koskinen
Työyhteisösovittelija, rikos- ja riita-asioiden sovittelija, valmentaja
mika.koskinen@10times.fi

Timo Pehrman
YTM, FT, työyhteisösovittelija
timo.pehrman@innotimo.fi

Anne Petroff
VTM, sosiaalipsykologi, työyhteisösovittelija, Aalto-yliopisto
anne.petroff@aalto.fi

Kristian Rintala
Työyhteisösovittelija

Barbro Widing
Sovittelija
fnattifnatt@welho.com

Kokousajat 2019

Hallituksen kokoukset 22.1., 27.2., 25.4., 3.6., 5.9., 21.10. ja 28.11.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset: kevätkokous to 25.4. ja syyskokous to 28.11.2019

Kokouskutsut lähetetään erikseen.