Suomen Sovittelufoorumi ry:n hallituksen yhteystiedot ja kokousajat

Suomen Sovittelufoorumi ry

Hallituksen puheenjohtaja 2019

Pirkko Hämäläinen Suurlähettiläs pirkkomha@gmail.com

Hallituksen jäsenet

Antti Heikinheimo Hallituksen varapuheenjohtaja Laamanni, käräjätuomari, tuomioistuinsovittelun asiantuntija antti.heikinheimo@sovittelijat.fi Leena Saarela Hallituksen sihteeri Työyhteisösovittelija, kouluttaja leena.saarela@sovittelumestarit.fi Jonna Linnanahde Jäsenasioista vastaava Työyhteisösovittelija, kouluttaja, varhaiskasvatuskentän sovittelun asiantuntija jonna.linnanahde@gmail.com Hannu Ahtinen Työyhteisösovittelija hannu.ahtinen@gmail.com Birgit Autere Ulkoasiainneuvos birgit.autere@formin.fi Maija Gellin VERSO-ohjelma, ohjelmajohtaja Varhaiskasvatus- ja opetuskentän sekä työyhteisöjen sovittelun asiantuntija maija.gellin@sovittelu.com Mika Koskinen Työyhteisösovittelija, rikos- ja riita-asioiden sovittelija, valmentaja mika.koskinen@10times.fi Timo Pehrman YTM, FT, työyhteisösovittelija timo.pehrman@innotimo.fi Anne Petroff VTM, sosiaalipsykologi, työyhteisösovittelija, Aalto-yliopisto anne.petroff@aalto.fi Kristian Rintala Työyhteisösovittelija Barbro Widing Sovittelija fnattifnatt@welho.com

Kokousajat 2019

Hallituksen kokoukset 22.1., 27.2., 25.4., 3.6., 5.9., 21.10. ja 28.11. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset: kevätkokous to 25.4. klo 18 ja syyskokous to 28.11. klo 18. Kokouskutsut lähetetään erikseen.